Status: Aktualne
Ilość dni: 1

Nazwa: Akademia Innowacji

Typ: Program szkoleniowy (szkolenie z praktyką)

Cel:

  Cele programu:
 • Przekazanie pracownikom wiedzy i umiejętności związanych z uruchamianiem i prowadzeniem projektów wg zwinnych metodyk (Design Thinking, Lean Startup, Agile) oraz wykorzystywanie narzędzi do pracy online (mural, teams, zoom, miro).
 • Nauczenie pracowników, w jaki sposób robić reaserch rozwiązań biznesowych na rynku i w jaki sposób współpracować ze startupami.
 • Stworzenie w Organizacji Zespołu Ambasadorów, którzy będą mogli w najbliższych latach rozwijać i transformować kulturę organizacji, promować przedsiębiorczość i nowe metodyki.
 • Realizacja wyzwania biznesowego Organizacji i przedstawienie propozycji rozwiązania, walidacja koncepcji i zbudowanie business case (efektywność procesowa w zakresie przeprowadzenia projektu).
 • Nauczenie pracowników pracy nad nowym wyzwaniem biznesowym nie związanym z ich tradycyjnymi zadaniami i obowiązkami wg metodyk, których nie stosują codzienne - wyjście z „out of the box”, pobudzenie kreatywności oraz innowacyjności.
 • Nauczenie pracowników, w jaki sposób efektywnie współpracować w interdyscyplinarnych zespołach, jak się komunikować, jak rozwiązywać projekty, w jaki sposób optymalnie dzielić pracę.
 • Wzrost poziomu zaangażowania pracowników oraz utożsamiania się z firmą.
 • Budowanie pozytywnych doświadczeń oraz poczucia wpływu.
 • Uświadomienie pracownikom, że można robić coś inaczej, szybciej, lepiej co wzmacnia motywację do działania.
 • Łączenie różnych doświadczeń, pokoleń i zespołów w projektach.

Opis: Akademia Innowacji to coroczny program szkoleniowo - rozwojowy prowadzony w innowacyjnej formule, o charakterze talentowym realizowany w Grupie Polsat Plus. Jest on ukierunkowany na rozwijanie potencjału Liderów Zmian - osób wyróżniających się pomysłowością w generowaniu rozwiązań i nieprzeciętnym zaangażowaniem w rozwiązywaniu problemów organizacji. W ramach programu uczestnicy rozwiązują postawione im wyzwania biznesowe.
Akademia Innowacji składa się z cyklu warsztatów, które mają za zadanie przeprowadzić uczestników przez wszystkie fazy realizacji wyzwania biznesowego - od wykreowania pomysłów, poprzez weryfikację ich wartości i spójności z rzeczywistymi potrzebami pracowników/klientów, następnie ich selekcję, rozwój, stworzenie modelu biznesowego, zbudowanie prototypu, przetestowanie i prezentację wypracowanego rozwiązania przed decyzyjnym gremium podczas Pitch Day. Podczas spotkania przed Jury Programu uczestnicy w formule pitchowej prezentują swoje koncepcje biznesowe, które są ocenianie wg wcześniej zdefiniowanych kryteriów. Zwycięska drużyna jest nagradzana i ma możliwość ewentualnej implementacji swojego pomysłu/rozwiązania w organizacji. Zarówno finał, jak i przebieg całego Programu jest szeroko komunikowany wewnątrz organizacji, aby pracownicy Grupy mogli na bieżąco śledzić postępy projektu oraz gratulować zwycięzcom (np. koledze/koleżance z biurka obok).
Spotkania warsztatowe oparte są na praktycznej wiedzy (duża liczba ćwiczeń, krótkie bloki teoretyczne) tak, by po ukończeniu programu uczestnicy byli w stanie samodzielnie prowadzić inicjatywy biznesowe z wykorzystaniem poznanych metodyk projektowych.
Każdorazowo program warsztatów dostosowany jest indywidulanie do potrzeb danej edycji i problemu biznesowego, który uczestnicy „biorą na warsztat”. Ta elastyczność i zwinność jest niezwykle istotna w programie, ponieważ tylko dobór odpowiednich metodyk projektowych i narzędzi pozwala na zrealizowanie go w krótkim czasie. Program standardowo składa się z kilku bloków tematycznych (warsztatowych) oraz pracy własnej w grupach projektowych już poza warsztatami.

Program najczęściej obejmuje wybrane zagadnienia:

 1. Jak tworzyć koncepcje i testować pomysły, kreatywność i badania z wykorzystaniem metodyki Design Thinking.
 2. Eksperymenty, prototypy i ich walidacja- Lean Startup.
 3. Tworzenie modeli biznesowych – „Business Model Canvas”.
 4. Współpraca w zespole projektowym z wykorzystaniem Agile – szkolenie realizowane przy wykorzystaniu gier.
 5. Ideacja i prototypowanie przy pomocy Scrum.
 6. „Storytelling Master – jak poprzez opowiadanie historii komunikować wartość pomysłów na biznes?”.
 7. „Pitch Deck – jak przedstawić pomysł, aby pozyskać finansowanie dla swoich pomysłów?”.

Dobór uczestników:

 • Udział w Akademii jest główną nagrodą w Programie Crowd+, będącym wewnętrznym programem crowdsourcingowym, w którym pracownicy i współpracownicy mogą zgłaszać pomysły na: rozwiązania konkretnych problemów biznesowych, produkty i usługi, zmiany w procesach itp., gdzie mogą wymieniać się doświadczeniem, pobudzać kreatywność oraz konstruktywnie oceniać pomysły innych.
 • Chcemy docenić osoby, które swoją postawą i działaniami wykazują zainteresowanie kreowaniem pozytywnych zmian w organizacji, a także są kapitałem intelektualnym firmy, w który rozwój warto inwestować. Uczestnicy są wybierani na podstawie wyników osiągniętych za aktywność w Programie Crowd+ w danym roku kalendarzowym.
 • Uczestnicy Akademii Innowacji to TOP 12 osób, podzielonych na 3 zespoły robocze; skład zespołów jest zdywersyfikowany pod kątem obszaru, w którym pracują i umiejętności biznesowych. Uczestnicy zespołów dobierani są przy wykorzystaniu testów typu 16 personalities lub FRIS. Zależy nam, aby pracownicy uczyli się pracować w interdyscyplinarnych zespołach z osobami posiadającymi różne doświadczenie, style myślenia i działania.
 • Zakładamy, że osoby uczestniczące w szkoleniach nie posiadają wiedzy z proponowanej tematyki szkoleń.

Innowacyjność: Akademia Innowacji to innowacyjny program szkoleniowy oparty o połączenie nauki z praktyką. Poza rozbudowaną częścią szkoleniową uczestnicy między kolejnymi blokami teoretycznymi wykonują konkretne zadania biznesowe, przybliżające ich do realizacji celu. Wśród tych zadań jest np.: przeprowadzenie ankiet i wywiadów zarówno z pracownikami z organizacji, jak i spoza, przygotowanie działających makiet i prototypów rozwiązań oraz testowanie ich na użytkownikach. Uczestnicy programu sami decydują, jak organizują swoją pracę wykonując zadania.
Akademia Innowacji ćwiczy tzw. „mięsień decyzyjny” i… pozwala na popełnianie błędów. Podczas Akademii Uczestnicy uczą się, że lepiej obrać złą ścieżkę i wyciągnąć wnioski z porażki niż trwać w stagnacji i w impasie, nie podejmując działań. Program pozwala bezpiecznie testować swoje koncepcje i szybko je korygować, bez ponoszenia ryzyka biznesowego. Jest to unikatowe podejście ponieważ zazwyczaj nie jest to możliwe w dużych korporacjach, ponieważ wymaga to dużej zwinności, nakładu czasu oraz funduszy.
Akademia Innowacji to innowacyjny program szkoleniowy również dlatego, że jego przebieg jest uzależniony od zagadnienia biznesowego, do którego wybierane są odpowiednie metodyki i narzędzia szkoleniowe. To czego uczestnicy będą się uczyć, wynika z połączenia dwóch celów: biznesowego oraz edukacyjnego. Takie połączenie daje optymalny efekt, ponieważ jak twierdzi większość trenerów ludzie uczą się najwięcej, gdy popełniają błędy, a jest to możliwe tylko w sytuacji pracy nad danym problemem, a nie uczenia się o tym.
Finansowanie prototypów. W każdej edycji programu obowiązkowym produktem projektu jest przygotowanie MVP (Minimum Viable Product), na przygotowanie którego uczestnicy otrzymują określony budżet, który mogą wykorzystać bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód. Uczestników Akademii Innowacji stawiamy w roli właściciela przedsiębiorstwa, który posiada określone zasoby i stara się je optymalnie wykorzystać.
Zaangażowanie całej organizacji w pomoc przy projekcie. Wytypowani przez uczestników Akademii Innowacji pracownicy i współpracownicy Grupy Polsat Plus biorą udział w ankietach (kilkaset ankiet w projekcie), w wywiadach, w testowaniu prototypów, mockup-ów.
Brak barier w realizacji projektu. Uczestnicy Akademii Innowacji działają poza standardowym procesem wytwórczym oraz procedurami projektowymi, tym samym nie musza borykać się z takimi problemami, jak pozyskanie budżetu, akceptacja koncepcji biznesowej u sponsora, tworzenie zespołu projektowego. Mogą się skupić na tym co najważniejsze, czyli na zdobywaniu doświadczenia oraz tworzeniu rozwiązania.
Dobór metodyk w projekcie i narzędzi nie jest przypadkowy, ponieważ jest uzależniony od charakteru wyzwania biznesowego co oznacza, że uczestnicy szkolą się z tych metodyk, które wykorzystują w praktyce, prowadząc projekt.
Zaufanie Zarządu Grupy dla jakości zaproponowanego rozwiązania. Powierzenie przez Zarząd organizatorom i uczestnikom Akademii Innowacji danego zagadnienia biznesowego, z którym wcześniej mogli nie mieć do czynienia (może być to związane z obszarem spoza ich kompetencji w Grupie) np. osoby z marketingu pracują nad walidacją rozwiązania z obszaru legal tech.

Praktyczność: Realne wyzwanie biznesowe. Wykonane poza standardowym procesem wytwórczym wewnątrz firmy. Przed każdą edycją programu definiowane jest wyzwanie biznesowe. Takie wyzwanie to wynik analizy obecnych potrzeb i problemów zarówno organizacji, klientów i samych pracowników. Potrzeba biznesowa potwierdzana jest ze Sponsorem danej edycji, który również zasiada w Jury Programu.
Jednym z celów jest stworzenie w ramach programu 3-ech koncepcji rozwiązujących dane zagadnienie biznesowe. Gotowa koncepcja zawiera wszystkie koniecznie elementy niezbędne do wdrożenia, tj. plan wdrożenia, walidację z użytkownikami, business case i strategię komunikacji.
Uczestnicy Akademii Innowacji działają poza standardowym procesem wytwórczym oraz procedurami projektowymi. Tym samym projekt jest możliwy do realizacji nawet w kilka miesięcy. Uczestnicy rozwijają i zdobywają nowe kompetencje, wzmacniają wiarę w możliwość wspólnego realizowania projektów. Lepiej się komunikują i współpracują pomiędzy departamentami.

Wartość: Uczestnicy Akademii Innowacji stają się Liderami Innowacji w organizacji i szerzą kulturę otwartości, zwinnego oraz niestandardowego podejścia projektowego. Akademia Innowacji to program mający na celu rozwój talentów w organizacji. Rozpoznajemy osoby, które mają odpowiednie umiejętności i możemy to wykorzystać w innych projektach, poza standardowym zakresem obowiązków. W programie edukujemy osoby, które zdobywają wiedzę i chcą się nią dzielić ze współpracownikami, tworząc np. zespoły projektowe dla nowych inicjatyw, dyskutując o nowych rozwiązaniach. Laureaci Akademii Innowacji wykazują się dużą aktywnością w pomaganiu innym, w rozwiązywaniu problemów w organizacji.
Zauważamy wzrost motywacji oraz zaangażowania pracowników wśród uczestników Programu, ponieważ widzą oni realne przełożenie swojej pracy na wyniki zespołu i tworzenie projektu. Ponadto między uczestnikami nawiązuje się wieź współpracy, która nie kończy się wraz z końcem programu, co pozytywnie wpływa na relacje w pracy oraz przepływ informacji w firmie.

Autor: Polkomtel Sp. z o.o.

Informacje do pobrania

www Autora

Innowacja Edukacyjna Roku 2022

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane mogą być używane również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych (co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika).

W serwisie innowacja.edu.pl dane osobowe nie są gromadzone w plikach "cookies".

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Aby zmienić ustawienia, w opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności.

Zgadzam się